Stjernen Hockey tok høsten 2018 initiativet til – og startet opp – et lavterskeltilbud til mennesker som ønsker å starte med fysisk aktivitet, men som trenger motivasjon, inspirasjon og et fellesskap. Gjennom hele høsten, helt frem til jul, møttes en forholdsvis stor gruppe mennesker – to ganger i uken til felles aktivitet som gange, lett jogg og styrke – hvor Fredrikstadmarka er vårt «treningssenter».

I tillegg ble det arrangert temakvelder om livsstil og kosthold. Vi legger også opp til sosiale arrangementer for å styrke fellesskapet, tilhørighet og glede i gruppen. Prosjektet «Stjernen Aktiv» ledes av Knut Egil Hanssen. Han er tidligere A-lagsspiller for Stjernen Hockey, men er nå førstelektor i idrettsfag ved Høgskolen i Østfold, med doktorgradsprogram i muskelfysiologi. En rekke instruktører og frivillige i og rundt Stjernen vil være med å hjelpe til i arbeidet med å skape fremgang for de som er med i tilbudet.

Fredrikstad kommune har bidratt med folkehelsemidler for å få dette prosjektet ut av startblokkene. Stjernen Hockey er teknisk arrangør av prosjektet.